KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Akademik Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuruları-13.07.2021

Akademik Genel Not Ortalaması (AGNO) kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler ile ilgili gerekli belgeler, müracaat ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiş olup başvurular belirtilen adres üzerinden ONLİNE olarak yapılacaktır. Eksik belge ve beyana uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Akademik Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri

Değerlendirme Tarihleri

Sonuç İlan Tarihi


Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi*

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç*

Bitiş*

12.07.2021 09:00

30.07.2021

16:30

02.08.2021

09.08.2021

13.08.2021

16.08.2021

18.08.2021

19.08.2021

20.08.20211. Akademik Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Bilgileri


1.A) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvurular online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Üniversiteye gelerek şahsen veya posta yolu ile başvuru alınmayacaktır. Başvurular 30.07.2021 tarihinde saat: 16:30'da otomatik olarak kapanacaktır.Online başvuru için tıklayınız.1.B) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:


Aşağıda yazılı belgelerin online başvuru sırasında başvuru sistemine yüklenmesi zorunludur.


Tüm öğrenciler için;


         

1- Öğrenci Belgesi, (Kurumundan veya E-Devlet üzerinden alınan güncel tarihli belgelerde geçerlidir)

2- Transkript (Not Döküm) Belgesi, (Kurumundan veya E-Devlet üzerinden alınan güncel tarihli belgelerde geçerlidir)  (Not Döküm belgesi birden fazla sayfa olması durumunda tüm belgeler taranıp (PDF) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

3- Disiplin cezası alıp almadığını gösteren belge. Öğrencinin Transkript (Not Döküm) belgesinde belirtilmemişse 

4- İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,

5- Ders İçerikleri (Sadece Tıp Fakültesi için) Pdf olarak hazırlayınız.


Başvuru için yukarıda istenilen belgelerden eksik olması durumunda başvurular ilgili kurul/komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.


1.C) SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:


Her bir diploma programı için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek olup; sonuçlar başvuru sonuç ilan tarihinde online başvuru sistemi üzerinden açıklanacaktır. Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında web sayfası aracılığı ile yerleşen aday listeleri açıklanmayacaktır


1.D) KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE İSTENEN BELGELER:


   Kesin kayıtlar online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Online kesin kayıt işlemi sonrası aşağıda istenen belgelerin kayıt olunan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna posta, e-posta yolu ile veya şahsen en geç online kayıt tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde teslim edilmesi zorunludur. Aksi takdirde online kayıt işlemi ve kayıt hakkı iptal edilecektir.


1.E) KAYIT İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER:


1)   Transkript (Not belgesi) Başvuran öğrencinin ayrılacağı üniversitede aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge,


           2) Ders içerikleri (Başvuru transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitenin Ders Bilgi Paketinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. Ders Bilgi Paketinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içeriklerinin çıktısı veya onaylı fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir.)


            3) Disiplin cezası alıp almadığını gösteren belge. Öğrencinin Transkript (Not Döküm) belgesinde belirtilmemişse 


            4) %10’a giren öğrenciler için %10’a girdiğini gösteren belge (halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenimine devam etmiş olan II. öğretim öğrencileri için).


5) Adayın kayıtlı olduğu Üniversiteden alacağı Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge. Yatay geçiş yapmasına engel bir durum olmadığını gösteren belgeyi teslim etmeyen adayların kayıtları hiçbir şekilde yapılmayacak olup tüm kayıt hakları iptal edilecektir.


1.F) İLİŞİK KESME İŞLEMİ:


Yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler kayıt hakkı kazanıncaya kadar halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenime devam edeceklerdir. Kayıt hakkı kazanan öğrenci halen kayıtlı olduğu üniversiteden herhangi bir ilişik kesme işlemi yapmayacaktır. İlişik kesme işlemi Üniversitemize kayıt olduktan sonra üniversiteler arasındaki resmi yazışma ile yapılacaktır.


ÖNEMLİ NOTLAR: > Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (online) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. (Sistem 16:00'da kapanacaktır.)


> Belgelerin yüklenmesinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Evrakların sisteme yüklenmesinde ortaya çıkacak sorunlardan üniversitemiz sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge olması durumunda yatay geçiş işlemi yapılamayacaktır. 


> Genel Not Ortalaması ile Başvuran adaylar arasındaki seçme ve yerleştirme, geçişin yapılacağı programın kontenjanı dahilinde ve başvuran öğrencilerin başarı derecelerine göre yapılır. En başarılı öğrenciden başlanılarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir. Başarı sıralaması Genel Not Ortalamasına göre yapılır. Genel Not Ortalamasının eşit olması halinde Merkezi Yerleştirme puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınır.


Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması gerekir. 


> Üniversitemiz Senatosu tarafından Yurt dışından öğrenci kontenjanı ayrılmamıştır.


Çift Anadal, Yandal ve Kurumiçi yatay geçiş başvuruları ilgili Fakülte/YO/MYO yapılacaktır.YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

AKADEMİK GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ BAŞVURU KILAVUZU

KURUMİÇİ-ÇİFT ANADAL-YANDAL KONTENJANLARI