KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

TIP FAKÜLTESİ ALTYAPI PROJELERİ LİSTESİ

S.NO.

PROJE NO

PROJE PERSONELLERİ

PROJE BAŞLIĞI

KABUL EDİLEN BÜTÇE

PROJE DURUMU

1

2016/5-70 A

Doç. Dr. Hafize ÖKSÜZ (Yürütücü)

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ARSLAN

Yoğun bakımda,ameliyathanede ve ameliyathane dışı anestezide (endoskopi ünitesi, anjio laboratuarı...) serebral oksijen saturasyonu ve end tidal CO2 ölçümü

35.000,00 TL

D25 - Proje sonuç raporu teslimi bekleniyor

2

2018/4-28 A

Dr. Öğr. Üyesi Fatma BİLGEN (Yürütücü)

Doç. Dr. Perihan ÖZTÜRK

Prof. Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU

Androgenetik Alopesili Hastalarda Yağ Kaynaklı Kök Hücre Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması

197.500,00 TL

D6 - Proje kabul edildi, başladı veya sürüyor

3

2018/2-75 A

Doç. Dr. İdiris ALTUN (Yürütücü)

Prof. Dr. Kasım Zafer YÜKSEL

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği Ameliyathane Altyapısının Güçlendirilmesi Ve Nörovasküler, Nöroonkolojik Tedavi Imkanlarının Genişletilmesi, Nöroşirürjide İntraoperatif Floresans Boyama Teknikleri

1.350.000,00 TL

D6 - Proje kabul edildi, başladı veya sürüyor