KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

 !!! E-posta (ksugaek@ksu.edu.tr) olarak gönderilmeyen projeler gündeme alınmayacaktır. Lütfen EBYS üzerinden proje başvurusunda bulunmayınız.

SEKRETERYA - BAŞVURU YERİ
Başvuru Yeri          : KSÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Etik Kurul
Sekreterya İletişim : Mevlüt KUMRU (Bilgisayar İşletmeni)
Tel                        : 0(344) 300 34 24
E-posta                 : ksugaek@ksu.edu.tr

KSÜ TAREK Başvuru Formu Hk.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı