KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

 !!! E-posta (ksugaek@ksu.edu.tr) olarak gönderilmeyen projeler gündeme alınmayacaktır. Lütfen EBYS üzerinden proje başvurusunda bulunmayınız.
 Gönüllülerin veya gönüllülerden elde edilen verilerin KSÜ dışındaki merkezlerde toplandığı bilimsel araştırmalar kesinlikle gündeme alınmayacaktır; ancak sorumlu araştırmacısı KSÜ çalışanı olan araştırmalar gündeme alınacaktır.
SEKRETERYA - BAŞVURU YERİ
Başvuru Yeri          : KSÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Etik Kurul
Sekreterya İletişim : Mevlüt KUMRU (Bilgisayar İşletmeni)
Tel                        : 0(344) 300 34 24
E-posta                 : ksugaek@ksu.edu.tr

KSÜ TAREK Başvuru Formu Hk.