KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

Yüz yüze Eğitim Duyurusu-18.05.2021

Covid-19 Pandemisi nedeniyle İçişleri Bakanlığının 16.05.2021 tarih ve 8160 sayılı genelgesinde belirtilen Kademeli Normalleşme Tedbirleri doğrultusunda daha önceki duyurumuzda Fakültemizdeki teorik ve pratik dersler ile sınavların uzaktan eğitim yolu ile yapılacağı bildirilmişti.
Ülkemiz genelinde meydana gelen gelişmeler, eğitim-öğretim ile ilgili ve yetkili kurul/komisyonlar ile sürdürülen temaslar neticesinde yapılan yeniden değerlendirme sonunda; 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü itibariyle Üniversitemiz Senatosunun 03.09.2020 tarih ve 2020/22 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda Dönem 4 ve 5 teorik derslerin uzaktan eğitim yolu ile pratik derslerin ve sınavların ise seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze yapılması kararlaştırılmıştır.