KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

Fakültemiz Dergisi İndekslenmeye Başladı.-20.11.2020

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Türk Medline, Türkiye Atıf Dizini, Cross ref (DOI), ROAD (açık erişim dizin kaynakları), DOAJ (Directory of Open Access Journals), İndex Copernicus ve Google Scholar'da indekslenmeye başlamıştır.

2020 yılı itibarıyla Tübitak ULAKBİM, Emerging Sources Citiation Index (ESCI), SCOPUS, Pubmed indeksleri için başvuru yapılmış olup, süreç devam etmektedir.

KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi