KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Etik Kurul başvuru şekli ve gerekli dokümanlar Fakültemiz Ana Sayfasında elektronik olarak bulunmaktadır. (http://tipfakultesi.ksu.edu.tr/). Başvurunun mutlak imzalı orijinal kopyasıyla sekreterliğimize ve elektronik ortamda mail adresimize yapılması gerekmektedir (tipkaek@ksu.edu.tr). Bakanlığın emriyle, yazılı ve imzalı tam dosya sekreterliğimize ulaştırılana kadar dosya gündeme alınamayacaktır.

2. Etik Kurul 15 günde bir çarşamba günleri olmak üzere toplanmaktadır. Başvuruların adı geçen toplantı gününden en az 3 iş günü önce (önceki Perşembe günü saat 16:00’a kadar) bizzat sekreterliğimize yapılması ve mail ortamında gönderilmesi gerekmektedir. Her bir üye her dosyadan kanuni olarak sorumlu olduğu için başvuruları bizzat incelemek istemektedir. Bu nedenle  toplantı gününden en az 3 iş günü önce (önceki Perşembe günü saat 16:00’a kadar)  yapılmayan başvurular takip eden toplantı gündemine alınamayacaktır.

3. Başvurular mutlaka sekreterliğimize yapılmalıdır. Üyelerin mail adreslerine veya kendilerine yapılmış başvurular resmiyet kazanamayacaktır.

4. Başvuru dosyasında olması zorunlu bilgiler aşağıda sıralanmıştır.

Araştırmanıkodu  (Başvuru sırasında Etik Kurul Sekreteryası tarafından başvuru dosyasına verilir.)

Destekleyekuruluş (BAP ve/veya  TÜBİTAK  vb. gibi kaynaklardan destek alanlar için)

Araştırmanıamacı (zorunlu)

Araştırmanımateryal metot (açık ve detaylı bir anlatımla yazılması -zorunlu)

Araştırmaydahiedilme / edilmeme  kriterler(zorunlu)

Araştırmanın süresi (zorunlu)

İstatistiksel yöntemler (zorunlu)

Araştırmmerkezler(zorunlu)

Temerkezli (   ) Çomerkezli (   )Uluslararası  (   )

Araştırıcılaraibilgilevyetkinli(Özgeçmiş formları) (zorunlu)

Araştırmanıyürütüleceğyer  (zorunlu)

Araştırma ile ilgili temas kurulacak kişi var mı? (prospektif-anket vs. (zorunlu))

Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu –Çocuk BGOF dahil (zorunlu)

(Kısıtlı gönüllülerle çalışılacaksa tanık imzası gerekli)

Hasta Takip Formu (Anketler, Ölçek,Olgu Rapor Formu) örneği (gerekiyorsa))

Araştırmanın bütçe formu (BAP ve/veya  TÜBİTAK  vb. gibi kaynaklardan destek alanlar için) (zorunlu)

Araştırmizinleri ve/veya izin başvurusu (gerekiyorsa - zorunlu)

En fazla 3 adet konu ile ilgili makale (zorunlu)

 E-posta olarak gönderilmeyen projeler gündeme alınmayacaktır.  E-posta: tipkaek@ksu.edu.tr 

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı