Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Tıp Fakültesi

 E-posta olarak gönderilmeyen projeler gündeme alınmayacaktır.  E-posta: tipkaek@ksu.edu.tr

Sekreterya İletişim   :    Nuray ORHAN (Bilg. İşl.)     Tel: 0(344) 300 34 24

Başvuru Yeri             :    KSÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Etik Kurul

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı