KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi


Misyonumuz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu; güncel bilimsel bilgi birikimine sahip, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmet sunma bilgi, tutum ve becerisine sahip, gerek meslektaşları gerekse hastalarıyla iletişim becerileri gelişmiş, etik değerlere saygılı, çağdaş tıbbın tanımına da uygun olarak hastalarına “biyo-psiko-sosyal” yaklaşabilen, kanıta dayalı tıp uygulamalarını günlük pratiğinde kullanabilen, kendini sürekli geliştirme isteğinde olan, bilimsel araştırmanın önemini kavramış, yaptığı araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamış ve toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık politikalarında söz sahibi olacak hekimler yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin vizyonu; öğrencilerine günümüz tıp biliminin ulaştığı düzeyde tıp eğitimi sunmak, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve nihayetinde tıp fakülteleri arasında eğitim-araştırma ve uygulamaları ile ön sıralarda yer almaktır.


Amaçlar

- Eğitim-öğretimi çağdaş normlara uygun bir şekilde geliştirmek.

- E-üniversite alt yapısını geliştirmek.

- Bilimsel araştırma ve yayınları, nicelik ve nitelik açısından artıracak araştırma imkanlarını geliştirmek.

- Araştırma ve eğitim yoluyla üniversitenin bölgesel, ulusal ve uluslar arası tanınırlığını ve etkinliğini artırmak.

- Ulusal ve uluslar arası eğitim ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliğini geliştirmek

- Kurumsal öğrenmeyi desteklemek ve kurum kültürü ve kimliğini geliştirmek.

- Çalışan memnuniyetini, iş tatminini arttırmak ve çalışanın gelişimini sağlamak.

- Öğrencilerin gelişimini desteklemek. (Kişisel, akademik, kültürel, sosyal, sportif, destek hizmetleri, idari işler vb. konularda)

- Öğrenci ve mezunların üniversite ile bağlarını geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

- Toplumsal hizmetleri geliştirmeye yönelik üniversite toplum ilişkilerini güçlendirmek.