KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

Tokat Gaziosmanpaşa Ünv. - Anket Çalışması "Akademisyenlerin Aile içi Şiddet Bilgi, Görüş ve Maruziyetleri"-14.10.2021

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Öğretim Elemanlarından Öğr.Gör.Gonca SOYSAL'ın yürütücüsü olduğu ''Akademisyenlerin Aile içi Şiddet Bilgi, Görüş ve Maruziyetleri'' başlıklı anket çalışması Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu tarafından uygun görülmüş olup, anket çalışmasına (https://forms.gle/Za2yks4omjfPTF5ZA) linkinden ulaşabileceklerdir.