KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

İstanbul Ünv. - İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi-12.10.2021

İstanbul Tıp Fakültesi'nin bilimsel süreli yayını olan İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 1916 yılından beri kesintisiz yayımlanan uluslararası bir dergidir. Dergimiz Ulusal Tıp Dizini (TR-Dizin) kapsamında taranmakta ve 2017 yılından beri de Science Citation Index CORE (SCI-CORE) - Emerging Sources Citation Index (ESCI) te yer almaktadır.2021 yılı itibarı ile de Academic Search Complete (EBSCO) bünyesine kabul edilmiştir.

Derginin hedef kitlesi, sağlık alanındaki tüm disiplinlerde çalışan hekimler ve akademisyenler olan İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi (İst Tıp Fak Derg), tıbbın tüm alanlarında klinik ve deneysel özgün araştırmalar, ender görülebilecek olgu sunumları, tıbbın özel ve aktüel konularında davetli derlemeleri ve editöre mektuplar yayımlamaktadır.

Yayın dili İngilizce olup, Türkçe özet içeren dergimiz, yılda dört kez, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere üç ayda bir yayınlanmaktadır. Açık erişimli yayımlanan Dergimizin İstanbul Üniversitesi Yayınevi (jmed.istanbul.edu.tr ) ve DergiPark içeriğinde yer alan sayfalarına (http://dergipark.gov.tr/iuitfd) girerek ayrıntılı bilgi ve arşivine ulaşabilirsiniz