KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

Bolu Abant İzzet Baysal Ünv. - Koronavirüs Anksiyetesi ve Bilişsel Süreçler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-04.05.2021

Bolu Aband İ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice KAFADAR tarafından aşağıda link adresi bulunan, “Koronavirüs Anksiyetesi ve Bilişsel Süreçler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı araştırma yapılması planlanmaktadır.

Link : http://www.surveey.com/SurveyStart.aspx?lang=1&surv=5ceadbd694054b5cb3c2c202aa2bf98a#.Yle-@@hrriw.gmail.com