KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

Giresun Ünv. - Anket Çalışması COVID-19 salgını nedeniyle acil uzaktan öğretime ilişkin tutumlarını belirlemek.-30.04.2021

Giresun Ünv. Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanı Doç.Dr. Fatmanur ÖZEN, "öğretim elemanlarının 2020 yılı Mart ayından itibaren COVID-19 salgınıne deniyle zorunlu uygulanılan acil uzaktan öğretime ilişkin tutumlarını belirlemek" üzere bir tutum ölçeği geliştirmek ve ölçeği bazı değişkenler açısından incelemek üzere ilgi anket linki aşağıdadır.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyvqWS0mm33RU6VnoZ-Onz4TcjBvlxVV9mL9yU2a9iuDDqMw/viewform