KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu - 5. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu-20.11.2020

Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi Ülkemizin de karşı karşıya olduğu halk sağlığı sorunlarındandır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından antibiyotik direnci konusunda farkındalık oluşturulması ve sağlık profesyonelleri, politika yapıcılar ve halk arasında iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacı ile 18 Kasım’ı içine alan hafta “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” olarak belirlenmiştir. Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Programı kapsamında önceliklendirilmiş faaliyet alanlarımızdan biri olan antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması çalışmaları ve “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” etkinliği kapsamında akılcı antibiyotik kullanımı konusunun ele alınacağı “5. Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu” 20 Kasım 2020 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecektir.

Söz konusu sempozyuma Fakültenizde görevli akademik personel ile bu fakültelerdeki öğrencilerin katılım sağlaması, katılmak isteyenlerin http://antibiyotikfarkindalik.titck.gov.tr adresi üzerinden kayıt yaparak katılım sağlanabilmektedir.