KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

İzmir Katip Çelebi Ünv. - Medical Biology and Genetics Laboratory Book-20.10.2020

Üniversitemiz yayını "Medical Biology and Genetics Laboratory Book" isimli eser, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’ nin 14. maddesi gereği ve kurumsal açık erişim politikamız doğrultusunda,Yayın Komisyonu Başkanlığımız web sayfası http://ykb.ikc.edu.tr/S/15790/kitaplar adresinde e-kitap olarak yayımlanmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.