KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

DENEYSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEHAM)

K.S.Ü Tıp Fakültesi  bünyesinde bilimsel araştırma faaliyetlerinin yapıldığı  merkez.

 .

DENEYSEL ARAŞTIRMA MERKEZİNİN (DEHAM) ÇALIŞMA PROSESLERİ.

Tıp fakültesi bünyesinde çalışan akademik personel bilimsel araştırma yapmak istediğinde etik kurul kararı şartı  ile- DEHAM’a başvurur. Bu başvuru sonucunda araştırma konusu ile ilgili  DEHAM ‘da hayvan talep formu düzenlenir. Bu talep formu DEHAM yetkililerince incelenir.

DEHAM  bu inceleme sonucunda  araştırmacıya, bilimsel araştırmasında kullanacağı hayvan sayısı ve  niteliğinin tedariki  ile DEHAM 'da devam eden çalışmalar da dikkate alınarak, araştırmacıya  bir çalışma  tarihi belirler.

Belirtilen tarih geldiğinde araştırmacıya, istediği sayı ve nitelikte deney hayvanı  teslim edilir. DEHAM yetkilileri araştırmacıyı,  "bilimsel çalışma sırasında, insan sağlığını tehdit eden her vaziyete karşı gerekli tedbirlerin alınması ile deney hayvanları üzerinde hayvan refahına aykırı bir uygulama yapmaması  konusunda" uyarır.  Bu çalışma sırasında DEHAM’ personellerinden yardım ve destek alıp almayacağı  hususu ise araştırmacının kendi kararı ve tercihine bırakılır. 

Araştırmacının çalışmaları,    DEHAM’ın  çalışma esas ve usulleri ile  hayvan refahı kaide ve kurallarına aykırı bir vaziyet aldığında,   DEHAM yönetimi tarafından bilimsel çalışma  durdurulur.

Araştırmacının çalışmaları sorunsuz  sonlandığında, yapılan bilimsel    çalışmalarla  ilgili  bilgi ve belgeler DEHAM' da   arşivlenir.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı