KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTES

 BOLOGNA EŞGÜDÜMLÜ KOMİSYON (BEK)

1.

Birim Koordinatörü

Prof.Dr. İsrafil ORHAN

2.

Üye

Prof.Dr. Perihan ÖZTÜRK

3.

Üye

Doç.Dr. Orçun ALTUNÖREN

4.

Üye

Doç.Dr. Mehmet DEMİR

5.

Üye

Doç.Dr. Saime SAĞIROĞLU

6.

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül ERDOĞAN

7.

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Adem DOĞANER

8.

Dönem 2 Öğrenci Temsilcisi

Murat ALAN

9.

Dönem 1 Öğrenci Temsilcisi

Nurefşan BİNİCİ