KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

LABORATUVARLAR KOMİSYONU

(19.10.2016 tarih ve 2016/40-12 nolu Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı)

Başkan (İlgili Başhekim Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Bora BİLAL

Üye (Doku Tipleme ve Genetik Lab. Öğr.Üyesi)*

Doç.Dr. Emel ŞAHİN

Üye (Tıbbi Mikrobiyoloji Öğr.Üyesi)*

Prof.Dr. Murat ARAL

Üye (Tıbbi Biyokimya Öğr.Üyesi)*

Prof.Dr. Metin KILINÇ

Üye (Tıbbi Patoloji Öğr.Üyesi)*

Dr. Öğr. Üyesi A.Kadir Yasir BAHAR


* Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından seçilecektir.


SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı