KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

YOĞUN BAKIMLAR KOMİSYONU

(19.10.2016 tarih ve 2016/40-12 nolu Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı)

1

Başkan (Başhekim Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Bora BİLAL

2

Üye (Anestezi ve Reanimasyon)*

Prof.Dr. Hafize ÖKSÜZ

3

Üye (Pediatri Yoğun Bakım)*

Doç.Dr. Sadık YURTTUTAN

4

Üye (Dahili Yoğun Bakım)*

Doç.Dr. Özkan GÜNGÖR

5

Üye (Cerrahi Yoğun Bakım)*

Dr. Öğr. Üyesi Arif EMRE

* İlgili Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından seçilecektir.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı