KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

Zonguldak Bülent Ecevit Ünv. - Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi-10.09.2020

Üniversitemiz Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Fen Bilimleri, Temel Sağlık Bilimleri ve Mühendislik Bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası yapılan özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kısa makaleler, teknik not, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan Ulusal İndeksli (Ulakbim) bir dergidir. Uluslararası indekslerde taranan dergiler arasında yer almak için başvurular devam etmektedir. Bu dergide yayınlanan makaleler, bağımsız ve önyargısız çift-körleme hakemlik (peerreview) ilkeleri doğrultusunda bir danışma kurulu tarafından değerlendirilir. Makaleler başlıca altı kategoride yayımlanır. (1) "Araştırma Makaleleri", (2) "Derleme Makaleler", (3) "Kısa Makaleler", (4) "Teknik Not ve Vaka Takdimleri", (5) "Editöre Mektuplar", (6) "Kitap ve Yazılım Programı Eleştirileri". Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılabilir, İngilizce ve Türkçe özetler ile anahtar sözcükler içermelidir. Üniversitemiz Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır ve aşağıdaki internet adresi üzerinden takip edilebilmektedir.