KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

Ankara Hacı Bayram Veli Ünv. - Uluslararası Genç Bilim ve Sanat İnsanları Sempozyumu-25.11.2019

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde, farklı bilim ve sanat alanlarına ait bilimsel birikimi bir araya getirme ve kullanma amacıyla 13-15 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara'da "Uluslararası Genç Bilim ve Sanat İnsanları Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyumun teması "Disiplinler arası Etkileşim" olarak belirlenmiştir. Kabul edilen ve sunumu yapılan bildiriler, hakem değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından Akademi Sosyal Bilimler Dergisi ve Akademi Sanat Dergisi özel sayı olarak basılacaktır. Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiyi "https://hacibayram.edu.tr/gebsis" adresinden edinebilirsiniz.