Doç.Dr. SELİM BOZKURT
Doç.Dr. SELİM BOZKURT
Görevi DOÇENT TEMSİLCİSİ
E-Posta selimbozkurt01@ksu.edu.tr
Telefon
SELİM BOZKURT
ÖZGEÇMİŞİ

Adı Soyadı: Selim Bozkurt

Doğum Tarihi: 25.09.1978/Kozan

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Çukurova Üniversitesi

1995-2001

Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Çukurova Üniversitesi

1995-2001

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Tıp Fakültesi, Acil Tıp

Gaziantep Üniversitesi

2002-2008

 

Tıpta Uzmanlık Tez Başlığı ve Danışmanı:

‘’Klor Gazı Zehirlenmesi Oluşturulan Ratlarda Nebülize Sodyum Bikarbonat Tedavisinin Akciğerlerdeki Erken ve Geç Dönem Etkilerinin Histopatolojik Olarak Araştırılması’’

Danışman:Doç. Dr. Cuma Yıldırım, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doktor

Ovacık Sağlık Ocağı, Karabük

2001-2002

Ar. Gör. Dr.  

 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

2002-2008

Uzm. Dr.

 Burdur Devlet Hastanesi

2008-2011

Yedek Subay

 Etimesgut Asker Hastanesi, Ankara

2008-2009

Yrd. Doç.Dr.

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı

2011-  

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1-Acil Tıp Uzmanları Derneği

2-Türkiye Acil Tıp Derneği

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

Akademik Yıl

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

İlkbahar

Dönem 5 Acil Stajı

 

Ani Ölüm

1

 

20

Temel Yaşam Desteği

1

 

20

İleri Kardiyak Yaşam Desteği

2

 

20

Yılan Ve Akrep Sokmaları

1

 

20

Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1

 

20

Nöbet geçiren hastaya acil yaklaşım

1

 

20

Karın ağrısında acil yaklaşım                               

1

 

20

Çevresel Aciller

2

 

20

Çoklu Travma Hastasında Şok ve Tedavisi

1

 

20

Kafa ve spinal Travmalar

1

 

20

Pelvik ve Genitoüriner Travma

1

 

20

Ekstremite Yaralanmalarına Genel Yaklaşım

1

 

20

Acil Serviste Hipertansiyon Hastası

1

 

20

Acil Serviste İnme Hastası

1

 

20

Dispneik hastanın ayırıcı tanısı ve acil yaklaşım

2

 

20

Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım

2

 

 20

2012

Güz

Tıp Fakültesi Dönem 3

Dersleri

 Temel Yaşam Desteği

1

 

 40

Travma hastasına yaklaşım

1

 

40

Akrep sokması

1

 

40

Suda boğulma

1

 

40

Hemorajik Şok

1

 

40

Yılan ısırması

1

 

40

 Sıcak çarpması

1

 

40

Zehirlenme hastalarına yaklaşım

1

 

40

Hipotermi ve donuk

1

 

40

 Elektik ve yıldırım çarpması

1

 

40

İlkbahar

Dönem 5 Acil Stajı

Ani Ölüm

1

 

19

2012

Temel Yaşam Desteği

1

 

19

İleri Kardiyak Yaşam Desteği

2

 

19

Yılan Ve Akrep Sokmaları

1

 

19

Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1

 

19

Nöbet geçiren hastaya acil yaklaşım

1

 

19

Karın ağrısında acil  yaklaşım                                

1

 

19

Çevresel Aciller

2

 

19

Çoklu Travma Hastasında Şok ve Tedavisi

1

 

19

Kafa ve spinal Travmalar

1

 

19

Pelvik ve Genitoüriner Travma

1

 

19

Ekstremite Yaralanmalarına Genel Yaklaşım

1

 

19

Acil Serviste Hipertansiyon Hastası

1

 

19

Acil Serviste İnme Hastası

1

 

19

Dispneik hastanın ayırıcı tanısı ve acil yaklaşım

2

 

19

Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım

2

 

19

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. C. Yildirim, N. Günay, H. Büyükaslan, Z. Küçükdurmaz, S. Bozkurt. A Case of carbon monoxide poisoning with thrombus in the heart: a case report.Inhalation toxicology (ISI) 2005;17:797-801. DOI: 10.1080/08958370500240363

A2. C. Yildirim, Z. Bayraktaroğlu, N. Gunay, S. Bozkurt, A. Köse, M. Yilmaz. The use of therapeutic  plasmapheresis in the treatment of poisoned and snake bite victims: an academic emergency department’s experiences.Journal of clinical apheresis (ISI)2006;21:219-23. DOI: 10.1002/jca.20094

A3.P. Unverir, H. Topacoglu, S. Bozkurt, F. Kaynak. Cardiovascular toxicity due to metoprolol    poisoning in a patient with coronary artery disease.Br J Clin Pharmacol (ISI)2007;64:694-7. DOI:  10.1111/j.1365-2125.2007.02930.x

A4.      B.Al, S.Bozkurt,C. Yıldırım, S. Zengin, İ. Togun, A. Eralp, Y. Baltacı,İ. Sarı. Histopathological study of short and long-term pulmonary effects of nebulized sodium bicarbonate treatment in chlorine gas exposure-induced rats. Turkiye Klinikleri J Med Sci (ISI)2010;30:650-8.DOI: 10.5336/medsci.2008-8725

A5.A. Köse, S. Bozkurt, U. Lok, M. Zenginol, C. Yıldırım, N. Günay,B. Köse. Presumptive Latrodectus Bite With Ileus and Myocardial Involvement. Wilderness Environ Med (ISI)2010;21:271-2. DOI: 10.1016/j.wem.2010.04.003

A6.  M. Okumus, F. Ezberci, N. Kuzhan, E.M. Pircanoğlu, S Bozkurt. A Rare Cause of Dyspnea in a Patient Presenting to the Emergency Department: A Case Report and Review of the Literature of Laparoscopic Cholecystectomy Complication. J Clin Med Res2011;3:262-4.DOI: 10.4021/jocmr664w

A7. S. Bozkurt, M.Okumuş, F. Özkan. Unusual Presentation of Acute Left Flank Pain: Splenic and Bilateral Renal Infarctions. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2012. DOI: 10.4328/JCAM.991

A8. S. Bozkurt, H. Kahraman, M. Tokur. A Silicosis Case with Simultaneous Bilateral Spontaneous Pneumothorax. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2012. DOI: 10.4328/JCAM.985

A9. B. Al, M. Çavdar, C. Yıldırım, İ. Togun, S. Bozkurt, S. Zengin, M. Yuce, M. Okumuş. The effect of chronic carbon monoxide exposure on hs-CRP, CIM thickness and PEF in furnacemen. Turkish Journal of Biochemistry (ISI) 2012;37:42-7. DOI: 10.5505/t jb.2012.65365

A10.M. Doğan, O. Celbis, B. Ozdemir, S. Bozkurt, M. Okumus. Accidental death due to intentionally usage of organophosphate: Report of two cases. Medicine Science 2012;1: 206-10. DOI: 10.5455/medscience.2012.01.8022

A11.S. Bozkurt, D.C.Arıkan, E.B. Kurutaş, H. Sayar, M. Okumus, A. Coskun, V. Bakan. Selenium has a protective effect on ischemia/reperfusion injury in a rat ovary model: biochemical and histopathologic evaluation. Journal of Pediatric Surgery (ISI)2012;47: 1735-41, DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2012.03.053.

A12. M.F. İnci, F. Özkan, S. Bozkurt, C.F. Demir. A Rare presentation of craniopharyngioma: delayed puberty. BMJ Case Reports 2012. DOI: 10.1136/bcr-2012-007519.

A13. S. Bozkurt, L. Aslan, M. Aslankurt, M. Okumuş, A. Aksoy. Proparacaine Toxicity Caused by the Drug Abuse: A Case Report. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2012. DOI: 10.4328/JCAM. 1361.

A14. M. Okumuş, F. Özkan, S. Bozkurt, M. Doğan, M. Tokur, M. Kapçı. Arteria Lusoria: A very rare cause of esophageal obstruction in a hypoxemic patient. The Turkish Journal of Gastroenterology  (ISI)2012. DOI: 10.4318/ tjg.0550. (Kabul Edildi)

A15. S. Bozkurt, M. Tokur, M. Okumuş, H. Kahraman, F. Özkan, A. Tabur. Role of meteorological changes in occurrence of spontaneous pneumothorax and clinical characteristics of patients. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (ISI)2013;21:95-9. DOI: 10.5606/tgkdc.dregisi.2013.6594

A16. H. Kahraman, E. Kurutaş, M. Tokur, S. Bozkurt, H. Çıralık, B. Kabakcı, N. Köksal, V. Bakan.Protective Effects of Erythropoietin and   N-Acetylcysteine on Methotrexate-Induced Lung Injury in Rats. Balkan Medical Journal (ISI)2013;30:99-104. DOI:10.5152/balkanmedj.2012.078.

A17. U. Lok, O. Yalin, R. Odes, S. Bozkurt, U. Gulacti. Bilateral thalamic infarct as a diagnosed conversion disorder.American Journal of Emergency Medicine (ISI)2013;31:899.e1-3DOI: 10.1016/j.ajem.2013.01.003

A18. M.F. İnci, F. Özkan, S. Bozkurt, M. Yüksel, O. Peker. Evaluation of Multidetector Computed Tomography Efficiency in Patients Underwent Emergency Intestinal Resection due to Acute Abdomen. Healthmed Journal 2013;7:2437-44.

A19. L. Aslan, M. Aslankurt, S. Bozkurt, A. Aksoy, M. Ozdemir, H. Gizir, I. Yasar. Ophthalmic findings in acute mercury poisoning in adults: A case series study. Toxicology and Industrial Health (ISI) 2013. DOI: 10.1177/0748233713483189.

A20.  U. Lok, S. Bozkurt, M. Okumus, U. Gulacti, S. Hatipoglu. A Rare Reference Caused By Leech Bite. American Journal of Case Reports 2013;14:191-3. DOI: 10.12659/AJR.883936.

A21. S. Zengin, M. Yilmaz, B. Al, C. Yildirim, P. Yarbil, H. Kilic, ,  S. Bozkurt, A. Köse, Z. Bayraktaroglu. Plasma exchange as a complementary approach to snake bite treatment: An academic emergency department’s experiences. Transfusion and Apheresis Science(ISI) 2013. DOI: 10.1016/j.transci.2013.03.006

A22. L. Aslan, M.H. Sucaklı, S. Bozkurt, M. Aslankurt, A. Aksoy, M. Celik. Use of topical anesthetic and non-medical alternatives in welding workers regarding ophthalmic problems. Cutaneous and Ocular Toxicology (ISI) 2013. DOI: 10.3109/13816810.2013.789535

A23. M.F. İnci, F. Özkan, S. Bozkurt, M.H. Sucaklı. ‘’ The radiological aspect of head traumas in early childhood’’  Nobel Medicus (ISI) 2013 (Kabul Edildi).

A24. M.F. İnci, F. Özkan, S. Bozkurt, M.H. Sucaklı, B. Altunoluk, M. Okumuş. Correlation of volume position of Stone and hydronephrosis with microhematuria in patients with solitary urolithiasis.  Medical Science Monitor (ISI)  2013;19:295-9. DOI: 10.12659/MSM.889077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.     M. Okumus, F. Ozkan, S. Bozkurt, M. Doğan. Esophgeal Foreign Body Concomtant Aberrant Right Subclavian Artey in a Hypoxemic Patient. The IXth Balkan Congress of Radiology & The XVIIIth National Congress of Radiology and Medical İmaging. pp.152, Cluj-Napoca, Romania, October 2011

B2.     M. Dogan, O. Celbis, B. Ozdemir, M. Okumus, S. Bozkurt. A case of Sensory-Motor Deficit at Cruris Caused by Indirect Effect of an Air Powered Weapon Pellet. 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine. pp.384, Istanbul, Turkey, July 2012

B3.     M. Dogan, O. Celbis, B. Ozdemir, S. Bozkurt, M. Okumus. Accidental death due to intentionally usage of organophosphate: Report of two cases", 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine. pp.293, Istanbul, Turkey, July 2012

B4.      H. Kahraman, E. Kurutaş, M. Tokur, S. Bozkurt, H. Çıralık, B. Kabakcı, N. Köksal.  Protective Effects           of Erythropoietin and        N-Acetylcysteine on Methotrexate-Induced Lung Injury            in Rats. European Respiratory Society Congress, pp.691-2, Vienna, Austria, September 2012.

B5.      S. Bozkurt, M. Okumus, B. Utku, D.C. Arikan, U. Lok. "Scorpion Sting in a Pregnant Woman: A Case Report." 7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp.109, Antalya, Turkey, October 2012.

B6.      S. Bozkurt, H. Kahraman, M. Tokur, M. Okumuş, B. Utku, N. Köksal. "A Silicosis Case With Simultaneous Bilateral Spontaneous Pneumothorax."7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp.109, Antalya, Turkey, October 2012.

B7.     F. Ozkan, M.F. Inci, M. Okumus, M. Yuksel, E.M. Pircanoglu, S. Bozkurt, M.S. Menzilcioglu. "Computed Tomography Findings in Patients Admitted to the Emergency Service with Acute Abdominal Pain." 7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp.247, Antalya, Turkey, October 2012.

B8.      S. Bozkurt, D.C. Arikan, E.B. Kurutas, H. Sayar, M. Okumus, A. Coskun, V. Bakan. "Selenium Has Protective Effect On Ischemia/Reperfusion Injury Of Rat Ovary: Biochemical Histopathologic Evaluation." 7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp.283, Antalya, Turkey, October 2012.

B9.      K. Özyurt, S. Bozkurt, P. Özturk, H. Baykan, M. Okumus. "Evaluation of dermatological disorders among admittances to 112 emergency services in Kayseri – 2011."7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp.364, Antalya, Turkey, October 2012.

B10.    S. Bozkurt, M. Tokur, M. Okumuş, H. Kahraman, F. Özkan, B. Utku. "Role of meteorological chances in occurence of spontaneous pneumothorax and clinical characteristics of our cases." 7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp.405, Antalya, Turkey, October 2012.

B11.    H. Kahraman, S. Bozkurt, N. Koksal, M. Tokur, M. Okumus, F. Ozkan. "A case report of spontaneous pneumothorax in Wegener’s granulomatosis."  7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp.406, Antalya, Turkey, October 2012.

B12.    L. Aslan, S. Bozkurt, M. Aslankurt, M. Okumuş, A. Aksoy, H. Bolat, D. Dilsizoğlu. "Ophthalmic findings in acute mercury poisoning in adults: A case series study." 7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp.443, Antalya, Turkey, October 2012.

B13.    L. Aslan, S. Bozkurt, M. Aslankurt, M. Okumuş, A. Aksoy, H. Bolat, D. Dilsizoğlu. "Proparacain toxicity caused by the drug abuse: A case report.’’ 7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp.446, Antalya, Turkey, October 2012.

B14.    M.F İnci, C. F. Demir, F. Ozkan, S. Bozkurt, M. Yildiz. ‘’Unusual presentation of occipital condyle fracture: contralateral hypoglossal nevre palsy.’’7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp. 132, Antalya, Turkey, October 2012.

B15.    F. Ozkan, M.F. İnci, S. Resim,  E. Efe, S. Bozkurt. A rare cause of acute left flank pain: endometriosis. 7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp.147, Antalya, Turkey, October 2012.

B16.    F. Ozkan, M.F. İnci, S. Bozkurt, N. Ozcan, M. Yuksel, E.M. Pircanoglu.  An unusual cause of acute right upper quadrant pain: Intrabiliary rupture of hepatic hydatid cyst.7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp.188, Antalya, Turkey, October 2012.

B17.   S. Zengin, M. Yilmaz, B. Al, C. Yildirim, P. Yarbil, H. Kilic, S. Bozkurt, A. Köse. Plasma exchange as a complementary approach to snake bite treatment: An academic emergency department’s experiences.7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp.421, Antalya, Turkey, October 2012.

B18.   F. Özkan, M.F. İnci, B. Altınoluk, S. Bozkurt, M. Yuksel. Correlation of volume position of Stone and hydronephrosis with microhematuria in patients with solitary urolithiasis.7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp.285, Antalya, Turkey, October 2012.

B19.    F. Ozkan, M.F. İnci, S. Bozkurt, B. Altunoluk, H. Kahraman, M. Yuksel. Fatal case of type a aortic dissection presenting as acute renal failure. 7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress. pp.208, Antalya, Turkey, October 2012.

B20.   M.F. İnci, F. Özkan, S. Bozkurt, M. Yüksel, O. Peker. Evaluation of Multidetector Computed Tomography Efficiency in Patients Underwent Emergency Intestinal Resection due to Acute Abdomen.European Society of Radiolgy Congress. B-0055, pp.160, Vienna, Austria, March 2013.

B21.    M.F. İnci, F. Özkan, S. Bozkurt, M.H. Sucaklı. The radiological aspect of head traumas in early childhood. European Society of Radiolgy Congress. C-0718, pp.1-9, Vienna, Austria, March 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.     C. Yıldırım, S. Bozkurt, N. Günay, İ. Toğun, H. Büyükaslan. Yüksek doz Biperiden HCL alımına bağlı gelişen deliryum: iki olgu sunumu. Toksikoloji Dergisi2006;4:15-8.

D2.      N. Günay, C. Yıldırım, N. Günay, B. Akgül,S. Bozkurt, A. Köse, M.Çavdar. Acil Servise Anüri İle Başvuran Bakır Zehirlenmesi Olgu Sunumu. Akademik Acil Tıp Dergisi 2006;5:45-6.

D3.      B. Al,C. Yıldırım, İ. Togun, S. Zengin,S. Bozkurt, A. Köse, R. Sohbet. Acil serviste hasta memnuniyetini etkileyen faktörler. Akademik Acil Tıp Dergisi 2009;8:39–44.

D4.      B. Al,  D.A. Yılmaz, Ö. Söğut, M. Orak, M. Üstündağ,S. Bozkurt. Batman’da akrep sokmalarının epidemiyolojik, klinik özellikleri ve sonuçları: 120 vakanın analizi. Akademik Acil Tıp Dergisi 2009;8:8-14.

D5.      H. Baykan, A.M. Kalender, P. Öztürk, H. Şen, K. Özyurt, S. Bozkurt. Hava yastığına bağlı oluşan önkol yanık olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 2012; 20: 30-2.

D6.      S. Bozkurt, O. Altunören, E.B. Kurutaş, M. Okumuş, M. Doğan. Venöz kan gazı potasyum sonuçları ile laboratuar potasyum sonuçlarının Karşılaştırılması. Akademik Acil Tıp Dergisi 2012; 11: 73-6.DOI: 10.5152/jaem.2012.02

D7.     M. Dogan, O. Celbis, B. Ozdemir, M. Okumus, S. Bozkurt. Havalı silah saçma tanesinin indirekt etkisinden kaynaklanan kruriste sensori-motor defisit olgusu. Adli Bilimler Dergisi 2012; 11: 30-2.

D8.     F. Ozkan, M.F. İnci, S. Bozkurt, B. Altunoluk, H. Kahraman, M. Yuksel. Fatal case of type a aortic dissection presenting as acute renal failure. Archives of Clinical Experimental Surgery 2013.  DOI:10.5455/aces.20120725025735.

D9.     F. Özkan, M.F. İnci, M. Okumuş, M. Yüksel, E.M. Pircanoğlu, S. Bozkurt, M.S. Menzilcioğlu. ‘’Akut karın ağrısı nedeniyle acil servise başvuran hastaların bilgisayarlı tomografi bulgularının değerlendirilmesi. Düzce üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi .

D10.    S. Bozkurt, M. Okumuş, K. Gişi, A. Savran, M. Sertkaya.Nadir Bir Pika Komplikasyonu: Çakıl Taşına Bağlı Özefagial Tıkanıklık. Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi .

D11.    S. Bozkurt,M. Okumuş, M.F. İnci, H. Baykan, M. Kelleş. Diş Çekimi Esnasında Gelişen Temporomandibular Eklem Çıkığı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;7:103-4.

D12.    F. Özkan, M.F. İnci, S. Bozkurt, M. Okumuş, E.M. Pircanoğlu, M. Yüksel.  Kolesistoduedonal fistül ve safra taşı ileusunun çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile tanısı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;7:43-5.

D13.    S. Bozkurt, M. Okumus, B. Utku, D.C. Arikan, U. Lok, F.B. Duygu. Scorpion Sting in a Pregnant Woman: A Case Report. Archives of Clinical Experimental Surgery .

D14.   F. Özkan, M.F. İnci, H. Kahraman, S. Bozkurt. Dispne nedeniyle acil servise başvuran hastaların bilgisayarlı tomografi bulgularının değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;7:97-102.

D15.    K. Özyurt, S. Bozkurt, P. Öztürk, H. Baykan, M. Okumuş. Evaluation of dermatological disorders among admittances to 112 emergency services in a year. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2013;4:47-50.DOI: 10.5799/ahinjs.01.2013.01.0232

D16.    S. Bozkurt, Ö.F. Kökoğlu, M. Okumuş, M.F. İnci, S. Güler. Sıtma: Acilde unutulmaması gereken bir hastalık; Olgu sunumu. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2013 .

D17.    F. Özkan, M.F. İnci, S. Bozkurt, N. Özcan, M. Yüksel, E.M. Pircanoğlu. Akut Sağ Üst kadran ağrısının nadir bir nedeni: Spontan intrahepatik safra yollarına rüptüre kist hidatik ve çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları. Cumhuriyet Tıp Dergisi 2013;35:128-32. DOI: 10.7197/1305-0028.1750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. C.Yıldırım, N.Günay,S.Bozkurt. Acil serviste verilen adli raporlar. 4.Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, pp.52, Kayseri, Türkiye, 25-28 Eylül 2003.

 

E2.C. Yıldırım, N. Günay, Z. Bayraktaroğlu, S. Bozkurt, A. Köse. Acil serviste Toksikolojik amaçlı plazmaferez uygulamaları- iki yıllık prospektif bir analiz. 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu & 3. Acil Hemşireliği ve Paramedik Sempozyumu. pp.213, Gaziantep, Türkiye,  24-27 Kasım 2004.

 

E3. P. Ünverir, S. Bozkurt, F. Kaynak, Y. K. Özen, S. Satar, Ö. Karcıoğlu. Metoprolol doz aşımına eşlik eden akut inferior miyokardiyal reinfaktüs: Olgu sunumu. 2. Ulusal Acil Tıp Kongresi, pp.94, Çeşme/İzmir, Türkiye,  22-25 Eylül 2005.

 

E4.C. Yıldırım, N. Günay, S. Bozkurt, U. Lök, M. Zenginol. Sistemik Nörotoksisite ve Paralitik ileus ile Karakterize bir Karadul Örümcek ısırması- Olgu Sunumu. 2.Ulusal Acil Tıp Kongresi, pp.46, Çeşme/İzmir, Türkiye,  22-25 Eylül 2005.

 

E5. C. Yıldırım, B. Al, S. Bozkurt, S. Genç, M. Çavdar. Resüstasyonun Bir komplikasyonu olarak gelişen pnomotoraks hayati tehlike oluşturur mu? 4.Ulusal Acil Tıp Kongresi, pp.65, Belek/Antalya, Türkiye, 8-11 Mayıs 2008.

 

E6.İ. Toğun, C. Yıldırım, N. Günay, S. Bozkurt, A. Köse, R. Sohbet, B. Al. Acil Serviste Hasta Memnuniyeti. 4.Ulusal Acil Tıp Kongresi, pp.135, Belek/Antalya, Türkiye, 8-11 Mayıs 2008.

 

E7. C. Yıldırım, S. Bozkurt, İ. Erbağcı, B. Al, S. Zengin, G. Tatar. Klor Gazı zehirlenmesi oluşturulan Ratlarda nebulize sodyum bikarbonat tedavisinin korneaya erken ve geç dönem etkileri. 4.Ulusal Acil Tıp Kongresi, pp.143, Belek/Antalya, Türkiye, 8-11 Mayıs 2008.

 

E8.  B. Al, M. Çavdar, C. Yıldırım, İ. Toğun, S. Bozkurt, H. Kılıç, D. Arı Yılmaz. Kalorifer yakan apartman görevlilerinde kronik karbon monoksit maruziyetinin etkileri. VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi, pp.51, Antalya, Türkiye, 6-9 Mayıs 2010.

 

E9.S. Bozkurt, O. Altunören, E.B. Kurutaş, M. Okumuş, M. Doğan.  Venöz Kan Gazı Potasyum Değerlerinin Laboratuar Potasyum sonuçları ile Karşılaştırılması. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi, pp.45, Antalya, Türkiye, 26-29 Mayıs 2011.

 

E10. S. Bozkurt,M. Okumuş, K. Gişi, A. Savran, B. Utku, F.B. Duygu.Nadir Bir Pika Komplikasyonu: Çakıl Taşına Bağlı Özefagial Tıkanıklık.  29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, pp.277, Antalya, Türkiye, 20-25 Kasım 2012. 


Belgeyi indirin