KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

2019 2.Dönem TUS EK Yerleştirme ile Kazananların Başvuru İşlemleri-23.12.2019

2019 2.Dönem TUS EK Yerleştirme ile kazananların Başvuru Formunu doldurulup ekleriyle birlikte 06 Ocak 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Dekanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

TUS Başvuru Formu

> TUS İstenilen Belgeler

TUS İstenilen Belgeler (Yabancı Uyruklu)

Not:

Açıktan atamalarda belgeler (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Diploma noter onaylı) ikişer nüsha olacak şekilde hazırlanarak teslim edilmelidir. 

Nakil atamalarda belgeler (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Diploma kurum onaylı) ikişer nüsha olacak şekilde hazırlanarak teslim edilmelidir.