KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

Türkiye'de Toplumsal Değişim Sorunları ve Geleceğin Türkiyesi'' konulu kongre-17.10.2019

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu ve Üniversitemiz iş birliğinde düzenlenmekte olan Kongremizin amacı 'Türkiye'de Toplumsal Değişim' konusunu bütün boyutlarıyla tartışmak, problem alanlarını tespit etmek ve çözüm önerileri ortaya koymak, geleceğe yönelik stratejiler geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda kongremizde toplumsal değişimin tüm alanlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı çalışmalara yer verilecek olup ''Türkiye'de Toplumsal Değişim Sorunları ve Geleceğin Türkiyesi" konulu 9-11 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan kongre detaylarına https://www.isscselcuk.org adresinden ulaşılabilmektedir.