KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

Makale Çağrısı-08.10.2018

T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemiz bünyesinde hakemli bir dergi olarak ulusal düzeyde yayın hayatına devam eden ve yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayımlanan "Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (SÜSBD)" nin 4. Sayısı için makale kabulü devam etmektedir.