Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Araştırmanızın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nda değerlendirilebilmesi için aşağıdaki şartları karşılaması gereklidir. Lütfen başvuru formlarını doldurmadan önce dikkatle okuyunuz:

 

Başvuru Dilekçesi

Başvuru Formu (Tüm Araştırmacıların her sayfayı paraflaması gerekir.)

Araştırmacıların özgeçmişleri (Güncel formatta, adı soyadı ve unvanı el yazısı ile yazılmış, tarihli ve ıslak imzalı olmalıdır)

Araştırma akademik amaçlı ise; Araştırmanın uzmanlık tezi veya akademik amaçlı olduğuna dair Anabilim Dalı Başkanı veya Eğitim Sorumlusu veya İdari Amir tarafından onaylanan ıslak imzalı belge.

Varsa Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (BGOF’nin www.titck.gov.tr adresinde yer alan asgari bilgilendirilmiş gönüllü olur formu örneği doğrultusunda hazırlanması ve başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. İngilizce dışındaki dillerde olan BGOF’lerin orijinali ve yeminli tercüman tarafından onaylı tercümesinin ilave edilmesi gerekmektedir)

Taahhütname

Varsa, anket formu örneği

Varsa, anketin/veri toplama işleminin gerçekleştirileceği kurumun idari amirinden alınan izin belgesi

Çalışmada kullanılan 3 adet güncel referans (tam metin halinde verilmelidir)

İstenilen Belgelerin Kontrol Listesi

İstenilen tüm belgelerin çıktısı (imzalı haliyle) 1’er nüsha halinde mavi renkli şeffaf kapaklı plastik dosya içinde sunulmalı ve e-posta (tipkaek@ksu.edu.tr) olarak gönderilmelidir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı