KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

KSÜ Bilim ve Kültür Dergisi-28.04.2020

Üniversitemiz Rektörlüğünce 4 aylık periyodlar halinde elektronik ortamda yayınlanacak olan Bilim ve Kültür Dergisi için birimleriniz öğretim elemanları tarafından hazırlanan bilimsel ve kültürel içerikli (makale, yayın vs.) yazılara ihtiyaç duyulmaktadır. İstenen materyallerin varsa fotoğrafları ile birlikte 2 sayfa olacak şekilde word formatında hazırlanarak 05.05.2020 Salı günü mesai bitimine kadar resmi yazı ve ayrıca elektronik posta ile basinksu@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.