KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

Kastamonu Üniversitesi - Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi-16.03.2020

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanlığı tarafından yayınlanan Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi'nin dördüncü sayısı Haziran 2020'de yayımlanacaktır. Dergimizde, sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarda ilgili kuram ve uygulamaya yönelik akademik çalışmalara yer verilmektedir. Bu çerçeve de çalışmalarınızı   http://iletisimdergisi.kastamonu.edu.tr adresi üzerinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar gönderebilirsiniz.