KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

TÜBİTAK 2237-B Etkinliği Duyurusu-04.09.2019

 

TÜBİTAK-BİDEB/2237-B Programı "Fen Bilimleri ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi"

 

TÜBİTAK 2237- Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Fen Bilimleri ve Mühendislik Alanında Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi" 3-4-5 Ekim 2019 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Etkinliğe başvurusu kabul edilenlerin şehir-dışı yol ve konaklama masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

 

GENEL BİLGİLER


Tanım

 

TÜBİTAK-BİDEB bünyesindeki “2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı” desteği ile düzenlenecek olan etkinlik, üniversitemiz ve diğer bölge üniversitelerindeki toplam 60 araştırmacıya (öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri) Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında araştırma projesi hazırlama ve sunma eğitimini içermektedir.

 

Etkinliğin Amacı

Çukurova Üniversitesi ve diğer bölge üniversitelerinin Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında araştırmalar yapan öğretim elemanları ve doktora öğrencilerinin, söz konusu alanlarda bilimsel araştırma projeleri hazırlamalarının özendirilmesi ve proje yazımında önemli kriterler hakkında eğitim almalarının sağlanmasıdır. Katılan araştırmacıların Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında araştırma projesi yazma ve sunma kültürünün artırılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

 

Etkinliğin Kapsamı

Bu eğitim etkinliğiyle üniversitelerde Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında özgün fikir bulma, yaygın etkisi ve katma değeri yüksek projeler üretebilme, özgün bakış açısı sağlayabilmenin yanı sıra söz konusu bölge üniversitelerinde TÜBİTAK proje değerlendirme kriterleri göz önde bulundurularak proje yazma kalite ve sayısının artırılması istenmektedir.  Proje sunmuş fakat çeşitli nedenlerden dolayı kabul edilmemiş araştırmacılar öncelikli olmak üzere, henüz hiç proje sunmamış araştırmacılar ve doktorasının ileri aşamasında bulunan doktora öğrencileri cesaretlendirmek ve teşvik etmek adına hedef kitle olacaktır.

Etkinlikteki 30 katılımcının öğrenci/genç araştırmacı, 30 katılımcının da bölge üniversitelerdeki öğretim üyelerinden seçilmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde, aynı alandaki araştırmacıların bir araya gelerek proje eğitimin yaygın etkisinin yüksek olması ve üniversiteler arasında işbirliklerinin kurulması da planlanmaktadır. Katılımcıların yaklaşık %40’ının Çukurova Üniversitesi’nden kalan kısmının ise diğer bölge üniversitelerinden olması hedeflenmektedir. Proje eğitimine katılan araştırmacıların ilk proje başvuru döneminde proje önerisi sunmasına yönelik girişimlerin de yapılması düşünülmektedir.

 

Katılımcı Seçim Kriterleri

Etkinlik 3 tam gün süreli olarak Adana'da gerçekleştirilecektir. Proje ekibi ve faydalanıcılar TÜBİTAK tarafından öngörülen yükümlülükleri kabul ederler. Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikirleriyle katılmaları beklenmektedir. Etkinlikteki 30 katılımcının öğrenci/genç araştırmacı, 30 katılımcının da bölge üniversitelerdeki öğretim üyelerinden oluşması ve katılımcılardan yaklaşık %40’ının Çukurova Üniversitesinden kalan kısmının ise diğer bölge üniversitelerinden olması planlanmaktadır. Katılımcılar tüm eğitim programına katılmalıdırlar. Katılımcılara etkinlik notları ve katılım belgesi verilecektir. Katılımcıların seçiminde göz önünde bulundurulacak kriterler aşağıda verilmiştir.

Çukurova Üniversitesi’nde ve bölge üniversitelerinde Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında araştırmalar yapan doktoralı öğretim elemanı veya en az tez aşamasındaki doktora öğrencisi olmak,

 1001,3501,1003,1007, AB Çerçeve programları, uluslararası ikili işbirliği programlarından herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olmak, (Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olması)

Etkinliğe bir proje önerisi ya da bir proje fikriyle katılıyor olmak,

Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak,

İntihalden ceza almamış olmak.

TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olmak.

 

Etkinlik Yeri

Çukurova Üniversitesi

(Etkinliğe katılımı uygun görülen araştırmacılara detaylı bilgi ayrıca verilecektir.)

 

Etkinlik Destek Durumu

Hedef kitle olarak programa katılması planlanan 60 kişiden 36’sının konaklama (Akkoç Otel/ Adana), iaşe ve şehir-dışı seyahat ücretleri, geriye kalan 24 kişinin ise iaşe ödemesi TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Şehir-içi yol masrafları karşılanmamaktadır. Konaklaması karşılanacak 36 kişi 2 Ekim 2019 Çarşamba günü öğleden sonra otele giriş ve 5 Ekim 2019 Cumartesi günü  (toplam 3 gece) otelden çıkış yapacaktır. 

 

Etkinlik Programı

Etkinlik Programı için tıklayınız.

Önemli Tarihler

 

Son Başvuru Tarihi: 6 Eylül 2019

Etkinlik Tarihi: 3-4-5 Ekim 2019

 

 

BAŞVURU

Adayların aşağıdaki başvuru formunu doldurup özgeçmişleri ile birlikte proje@cu.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

Başvuru Formunu doldurmak için tıklayınız.

 

Başvurusu kabul edilen adaylara kabul bilgi maili gönderilecektir.

 

KURUL ÜYELERİ

 

Koordinatör

Prof.Dr. Süha Berberoğlu (Çukurova Üniversitesi)

 

Eğitmenler

Prof.Dr. Halil İbrahim ÜNAL (Gazi Üniversitesi)

Prof.Dr. Mustafa ERSÖZ (Selçuk Üniversitesi)

Prof.Dr. İmren Hatay PATIR (Selçuk Üniversitesi)

 

Yardımcı Personel

Öğr.Gör. Dr. Gül GÖKBULUT (Çukurova Üniversitesi)

 

Detaylı bilgi için http://proje.cu.edu.tr web sayfasını ziyaret ediniz.