Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Tıp Fakültesi


T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemiz bünyesinde hakemli bir dergi olarak ulusal düzeyde yayın hayatına devam eden ve yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayımlanan "Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (SÜSBD)" nin 4. Sayısı için makale kabulü devam etmektedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı