Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Tıp Fakültesi


ETİK KURULDA DEGERLENDİRMEYE ALINACAK BAŞVURULAR VE 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

1. Etik Kurul toplantısından 3 iş günü öncesine kadar teslim edilen başvurular toplantı gündemine alınabilecektir.

2. Başvuru dosyası 1 adet asıl ve 1 adet e-posta (tipkaek@ksu.edu.tr) toplam 2 nüsha olacak şekilde Etik Kurul sekreterliğine teslim edilecektir.

 

Başvuruda İstenilen Belgeler:

 

-    Başvurusu dilekçesi

-    Başvuru formu

-    Çalışmada yer alacak tüm araştırmacıların ıslak imzaları

-    Proje metni (Gerekçe, yöntemler ve kaynaklar)

-    Bilgilendirilmiş Gönüllü onam formu (Çalışmaya 18 yaş altı gönüllülerin alınması planlanıyorsa çocuk rıza formu ile veli/vasi onam formu da hazırlanmalıdır.)

-    Araştırma bütçesi (Yapılacak tüm harcamaları içeren, bütçe kaynağı belirtilmiş)

-    En fazla 3 adet Literatür (Varsa)

 

 

 

 

 

KAEK Sekreterya İletişim:


Nuray ORHAN (Bilg. İşl.)

Tel       : 0344 300 34 24

Mail     : tipkaek@ksu.edu.trKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı